HR 1919 Lindenbaum / Cohen

Het arrest Lindenbaum / Cohen (1919) was baanbrekend.De Hoge Raad besliste dat een doen of nalaten in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid of goede zeden ook onrechtmatig kan zijn, naast handelen in strijd met de wet of inbreuk op een subjectief recht. Leest men het tegenwoordige art. 6:162 BW, dan begrijpt men misschien niet waarom dat zo baanbrekend is. Het staat immers ook al min of meer in art. 6:162 lid 2 BW. Bedacht moet worden dat de wettekst van art. 6:162 BW (ingevoerd in 1992) juist een codificatie inhoudt van het arrest Lindenbaum / Cohen (1919) en van de rechtspraak zoals die zich daarna heeft ontwikkeld.

Klik hier voor de verkorte weergave van het arrest.